Sotavertauskuvia
Kansalla yhteiset arvot
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Menneen ajan ihannointi
”Kansa tietää, että”
Viittaus isänmaahan
Pelon lietsonta
Eliitin vastustaminen
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Mahdottoman lupailu
”Cooleja” käsimerkkejä
”kansa haluaa, että”
Perusarvot mainittu
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
"Minun lapset..."
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Urheilu­vertauskuvia
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”Kansa” ilman määrittelyä
Viihteestä tuttuja heittoja
Puhekieli tai murre
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Hatusta vedettyjä lukuja
”Uhka meidän kielelle”