Urheilu­vertauskuvia
”Kansa” ilman määrittelyä
”Ei ole vaihtoehtoa”
Johtohahmo fyysisessä työssä
Itsekeksityt sanonnat
Puhekieli tai murre
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Eliitin vastustaminen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Viittaus isänmaahan
Menneen ajan ihannointi
”Uhka meidän kielelle”
Sotavertauskuvia
”Kansa tietää, että”
Mahdottoman lupailu
"Minun lapset..."
Kansalla yhteiset arvot
Me vastaan muut
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Hatusta vedettyjä lukuja
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Viihteestä tuttuja heittoja
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Perusarvot mainittu