”Kansa” ilman määrittelyä
”Cooleja” käsimerkkejä
Itsekeksityt sanonnat
”kansa haluaa, että”
Sotavertauskuvia
"Minun lapset..."
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Puhekieli tai murre
Urheilu­vertauskuvia
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Me vastaan muut
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Eliitin vastustaminen
Perusarvot mainittu
Kansalla yhteiset arvot
Pelon lietsonta
Viihteestä tuttuja heittoja
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Viittaus isänmaahan
Kansallisuuden nostalgisointi
Hatusta vedettyjä lukuja
Johtohahmo fyysisessä työssä