”Cooleja” käsimerkkejä
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Sotavertauskuvia
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Itsekeksityt sanonnat
Eliitin vastustaminen
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Kansalla yhteiset arvot
Viittaus isänmaahan
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Viihteestä tuttuja heittoja
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Kansa tietää, että”
Perusarvot mainittu
”Uhka meidän kielelle”
Mahdottoman lupailu
Urheilu­vertauskuvia
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Pelon lietsonta
Hatusta vedettyjä lukuja
Johtohahmo fyysisessä työssä
"Minun lapset..."
”kansa haluaa, että”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
”Kansa” ilman määrittelyä