”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Cooleja” käsimerkkejä
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”kansa haluaa, että”
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
"Minun lapset..."
Itsekeksityt sanonnat
Urheilu­vertauskuvia
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”Ei ole vaihtoehtoa”
Hatusta vedettyjä lukuja
Viihteestä tuttuja heittoja
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Sotavertauskuvia
Mahdottoman lupailu
Viittaus isänmaahan
Puhekieli tai murre
Kansalla yhteiset arvot
”Uhka meidän kielelle”
”Kansa tietää, että”
Pelon lietsonta
Me vastaan muut