Kansallisuuden nostalgisointi
Eliitin vastustaminen
Itsekeksityt sanonnat
Menneen ajan ihannointi
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Uhka meidän kielelle”
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
”kansa haluaa, että”
Pelon lietsonta
Hatusta vedettyjä lukuja
Urheilu­vertauskuvia
Mahdottoman lupailu
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Viittaus isänmaahan
Viihteestä tuttuja heittoja
”Kansa” ilman määrittelyä
Me vastaan muut
Johtohahmo fyysisessä työssä
Sotavertauskuvia
"Minun lapset..."
Perusarvot mainittu
Kansalla yhteiset arvot
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Yksittäisen tapauksen yleistäminen