Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Eliitin vastustaminen
”Kansa” ilman määrittelyä
Kansallisuuden nostalgisointi
Sotavertauskuvia
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Uhka meidän kielelle”
”Ei ole vaihtoehtoa”
Pelon lietsonta
Kansalla yhteiset arvot
Johtohahmo fyysisessä työssä
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Viihteestä tuttuja heittoja
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
"Minun lapset..."
Itsekeksityt sanonnat
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Menneen ajan ihannointi
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Hatusta vedettyjä lukuja
”kansa haluaa, että”
Viittaus isänmaahan