”kansa haluaa, että”
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Itsekeksityt sanonnat
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Eliitin vastustaminen
Kansallisuuden nostalgisointi
Perusarvot mainittu
Johtohahmo fyysisessä työssä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Urheilu­vertauskuvia
Viittaus isänmaahan
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Kansa” ilman määrittelyä
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Kansa tietää, että”
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Uhka meidän kielelle”
Me vastaan muut
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Mahdottoman lupailu
Menneen ajan ihannointi
Pelon lietsonta
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
"Minun lapset..."
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen