Huomion siirtäminen epäolennaiseen
”Kansa tietää, että”
”Cooleja” käsimerkkejä
Eliitin vastustaminen
”Kansa” ilman määrittelyä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Johtohahmo fyysisessä työssä
Itsekeksityt sanonnat
"Minun lapset..."
Hatusta vedettyjä lukuja
Me vastaan muut
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
”Ei ole vaihtoehtoa”
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Menneen ajan ihannointi
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Kansallisuuden nostalgisointi
Urheilu­vertauskuvia
Mahdottoman lupailu
Viittaus isänmaahan
Viihteestä tuttuja heittoja
Puhekieli tai murre
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Pelon lietsonta