Mahdottoman lupailu
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Pelon lietsonta
”kansa haluaa, että”
”Ei ole vaihtoehtoa”
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Puhekieli tai murre
”Kansa” ilman määrittelyä
”Cooleja” käsimerkkejä
Johtohahmo fyysisessä työssä
Kansallisuuden nostalgisointi
Viihteestä tuttuja heittoja
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Urheilu­vertauskuvia
Kansalla yhteiset arvot
Me vastaan muut
Menneen ajan ihannointi
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”Kansa tietää, että”
Hatusta vedettyjä lukuja