Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Kansallisuuden nostalgisointi
Sotavertauskuvia
Puhekieli tai murre
Hatusta vedettyjä lukuja
Viihteestä tuttuja heittoja
Johtohahmo fyysisessä työssä
”Kansa” ilman määrittelyä
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Eliitin vastustaminen
”kansa haluaa, että”
Pelon lietsonta
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Menneen ajan ihannointi
Kansalla yhteiset arvot
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Urheilu­vertauskuvia
Me vastaan muut
"Minun lapset..."
”Uhka meidän kielelle”
Mahdottoman lupailu
Viittaus isänmaahan