Tunnepuhetta asiakysymyksissä
”Cooleja” käsimerkkejä
Viittaus isänmaahan
Me vastaan muut
Johtohahmo fyysisessä työssä
Mahdottoman lupailu
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Sotavertauskuvia
Pelon lietsonta
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Urheilu­vertauskuvia
”Kansa tietää, että”
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Kansalla yhteiset arvot
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Hatusta vedettyjä lukuja
”Ei ole vaihtoehtoa”
Menneen ajan ihannointi
Itsekeksityt sanonnat
”Uhka meidän kielelle”
Viihteestä tuttuja heittoja
Puhekieli tai murre