"Minun lapset..."
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Viihteestä tuttuja heittoja
”Kansa tietää, että”
Puhekieli tai murre
Sotavertauskuvia
Hatusta vedettyjä lukuja
”Cooleja” käsimerkkejä
Menneen ajan ihannointi
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Mahdottoman lupailu
Johtohahmo fyysisessä työssä
Viittaus isänmaahan
”kansa haluaa, että”
”Kansa” ilman määrittelyä
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Kansallisuuden nostalgisointi
Me vastaan muut
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
”Uhka meidän kielelle”
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Kansalla yhteiset arvot
Perusarvot mainittu
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen