Kansalla yhteiset arvot
Itsekeksityt sanonnat
Mahdottoman lupailu
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Pelon lietsonta
Sotavertauskuvia
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Kansallisuuden nostalgisointi
”Uhka meidän kielelle”
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”Cooleja” käsimerkkejä
Johtohahmo fyysisessä työssä
”kansa haluaa, että”
Hatusta vedettyjä lukuja
”Ei ole vaihtoehtoa”
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”Kansa tietää, että”
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Kansa” ilman määrittelyä
Urheilu­vertauskuvia
"Minun lapset..."
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Puhekieli tai murre