Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
"Minun lapset..."
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Kansa” ilman määrittelyä
”Ei ole vaihtoehtoa”
Urheilu­vertauskuvia
Me vastaan muut
”Kansa tietää, että”
Itsekeksityt sanonnat
”kansa haluaa, että”
Eliitin vastustaminen
”Uhka meidän kielelle”
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”Cooleja” käsimerkkejä
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Kansalla yhteiset arvot
Viihteestä tuttuja heittoja
Viittaus isänmaahan
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Puhekieli tai murre
Perusarvot mainittu
Menneen ajan ihannointi
Pelon lietsonta
Tunnepuhetta asiakysymyksissä