Menneen ajan ihannointi
”Cooleja” käsimerkkejä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”kansa haluaa, että”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
”Uhka meidän kielelle”
Viittaus isänmaahan
Viihteestä tuttuja heittoja
Hatusta vedettyjä lukuja
Eliitin vastustaminen
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Mahdottoman lupailu
Johtohahmo fyysisessä työssä
Pelon lietsonta
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Kansa tietää, että”
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Urheilu­vertauskuvia
Kansalla yhteiset arvot
”Kansa” ilman määrittelyä
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
"Minun lapset..."
Perusarvot mainittu
Puhekieli tai murre