”Uhka meidän kielelle”
Eliitin vastustaminen
Kansallisuuden nostalgisointi
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Puhekieli tai murre
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Itsekeksityt sanonnat
Mahdottoman lupailu
Menneen ajan ihannointi
Viihteestä tuttuja heittoja
”Kansa tietää, että”
”Ei ole vaihtoehtoa”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
”kansa haluaa, että”
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Pelon lietsonta
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
"Minun lapset..."
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Sotavertauskuvia
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Kansalla yhteiset arvot
Viittaus isänmaahan
Me vastaan muut