Mahdottoman lupailu
Perusarvot mainittu
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Viihteestä tuttuja heittoja
Eliitin vastustaminen
”Kansa tietää, että”
Me vastaan muut
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Johtohahmo fyysisessä työssä
Urheilu­vertauskuvia
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Kansalla yhteiset arvot
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”Cooleja” käsimerkkejä
Hatusta vedettyjä lukuja
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Itsekeksityt sanonnat
Puhekieli tai murre
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Sotavertauskuvia
”Kansa” ilman määrittelyä
”Uhka meidän kielelle”
"Minun lapset..."
Viittaus isänmaahan