Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Menneen ajan ihannointi
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Urheilu­vertauskuvia
Kansallisuuden nostalgisointi
Viittaus isänmaahan
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Uhka meidän kielelle”
”Kansa tietää, että”
Me vastaan muut
”Cooleja” käsimerkkejä
Kansalla yhteiset arvot
Perusarvot mainittu
Hatusta vedettyjä lukuja
Sotavertauskuvia
”kansa haluaa, että”
Mahdottoman lupailu
”Kansa” ilman määrittelyä
Itsekeksityt sanonnat
”Ei ole vaihtoehtoa”
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Pelon lietsonta