”Cooleja” käsimerkkejä
Sotavertauskuvia
"Minun lapset..."
Pelon lietsonta
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”kansa haluaa, että”
Me vastaan muut
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Johtohahmo fyysisessä työssä
Eliitin vastustaminen
Hatusta vedettyjä lukuja
Viittaus isänmaahan
Puhekieli tai murre
Itsekeksityt sanonnat
”Kansa tietää, että”
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”Kansa” ilman määrittelyä
Viihteestä tuttuja heittoja
”Ei ole vaihtoehtoa”
Kansalla yhteiset arvot
”Uhka meidän kielelle”
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”