Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Urheilu­vertauskuvia
Eliitin vastustaminen
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Mahdottoman lupailu
Hatusta vedettyjä lukuja
Johtohahmo fyysisessä työssä
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Viihteestä tuttuja heittoja
Puhekieli tai murre
Menneen ajan ihannointi
Kansallisuuden nostalgisointi
”kansa haluaa, että”
Viittaus isänmaahan
Itsekeksityt sanonnat
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Pelon lietsonta
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
"Minun lapset..."
Perusarvot mainittu
”Uhka meidän kielelle”
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Kansa” ilman määrittelyä
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Kansalla yhteiset arvot