Me vastaan muut
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Pelon lietsonta
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Sotavertauskuvia
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Eliitin vastustaminen
Puhekieli tai murre
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Johtohahmo fyysisessä työssä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Kansalla yhteiset arvot
”kansa haluaa, että”
Kansallisuuden nostalgisointi
Urheilu­vertauskuvia
”Kansa tietää, että”
Hatusta vedettyjä lukuja
Viittaus isänmaahan
”Kansa” ilman määrittelyä
”Cooleja” käsimerkkejä
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Perusarvot mainittu
Itsekeksityt sanonnat