Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Kansalla yhteiset arvot
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Cooleja” käsimerkkejä
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Kansa tietää, että”
Perusarvot mainittu
Viittaus isänmaahan
Hatusta vedettyjä lukuja
Itsekeksityt sanonnat
"Minun lapset..."
”Kansa” ilman määrittelyä
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Mahdottoman lupailu
Pelon lietsonta
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Me vastaan muut
Menneen ajan ihannointi
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Johtohahmo fyysisessä työssä
”kansa haluaa, että”
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Puhekieli tai murre