Me vastaan muut
”Ei ole vaihtoehtoa”
Johtohahmo fyysisessä työssä
Pelon lietsonta
Hatusta vedettyjä lukuja
Sotavertauskuvia
Menneen ajan ihannointi
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Itsekeksityt sanonnat
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Viihteestä tuttuja heittoja
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”kansa haluaa, että”
Viittaus isänmaahan
Urheilu­vertauskuvia
Eliitin vastustaminen
Kansalla yhteiset arvot
Perusarvot mainittu
”Kansa” ilman määrittelyä
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Mahdottoman lupailu
”Kansa tietää, että”